Aanbod

kennismakingsgesprek

Bij het eerste contact maak je kennis met de vroedvrouw en informeert zij jullie over het begeleidingstraject en de werking. Dit gesprek vindt idealiter bij jullie thuis plaats maar kan eventueel ook via telefonisch contact of videoverbinding.

zwangerschapsbegeleiding

Je kan ervoor kiezen om gedeeltelijk of geheel begeleidt en opgevolgd te worden door de vroedvrouw. Tijdens de consultaties voert de vroedvrouw bepaalde observaties en onderzoeken uit. Alles wordt bijgehouden in jouw persoonlijke zwangerschapsdossier. Op gepaste wijze worden bepaalde bevindingen gecommuniceerd met jouw gynaecoloog of huisarts.

De noodzakelijke echografieën op 12, 20 en 32 weken worden uitgevoerd door jouw gynaecoloog.

Naast de medische opvolging wordt er ook ruimschoots aandacht gegeven aan het bespreken van de gezondheid in de zwangerschap en kunnen jullie steeds bij de vroedvrouw terecht met al jullie vragen. Ook stellen we samen jullie geboorteplan op, waarin jij en je partner aangeven welke wensen rond arbeid, bevalling en geboorte jullie hebben.

informatiesessies

‘Goed begonnen is half gewonnen’

Met een goede voorbereiding en het bespreken van belangrijke onderwerpen rond arbeid, bevalling, borstvoeding en kindzorg zijn jullie helemaal klaar voor deze grote gebeurtenis in jullie leven.

Naast de persoonlijke zwangerschapsconsulten waarin vooral de medische opvolging aan bod komt, is er ook de mogelijkheid om aparte informatiesessies in te plannen met vroedvrouw Dominique van De Levensbloem.

Deze sessies gebeuren vooralsnog individueel en in het comfort van jullie eigen thuisomgeving.

begeleiding na bevalling

In Vlaanderen blijf je na een bevalling zo’n 3 á 4 dagen op de materniteit, maar dit kan ook korter. Sommige koppels kiezen voor een poliklinische bevalling: een bevalling in het ziekenhuis met terugkeer naar huis na één dag opname.

Ongeacht de verblijfsduur in het ziekenhuis wordt het aangeraden om na thuiskomst verder opgevolgd te worden en begeleiding te genieten van een vroedvrouw aan huis. De vroedvrouw komt binnen de 24 uur na thuiskomst bij jullie langs en voert de nodige observaties en onderzoeken uit bij mama en baby. Zij schenkt ook ruime aandacht aan het begeleiden van de borstvoeding. .

Buiten onze begeleidingsmomenten aan huis kunnen jullie met vragen of bezorgdheden steeds telefonisch of via videofeed terecht bij de vroedvrouw. En dat tot het einde van het eerste levensjaar van jullie kind.

kennismakingsgesprek

Bij het eerste contact maak je kennis met de vroedvrouw en informeert zij jullie over het begeleidingstraject en de werking. Dit gesprek vindt idealiter bij jullie thuis plaats maar kan eventueel ook via telefonisch contact of videoverbinding.

informatiesessies

‘Goed begonnen is half gewonnen’

Met een goede voorbereiding en het bespreken van belangrijke onderwerpen rond arbeid, bevalling, borstvoeding en kindzorg zijn jullie helemaal klaar voor deze grote gebeurtenis in jullie leven. 

Naast de persoonlijke zwangerschapsconsulten waarin vooral de medische opvolging aan bod komt, is er ook de mogelijkheid om aparte informatiesessies in te plannen met vroedvrouw Dominique van De Levensbloem.

Deze sessies gebeuren vooralsnog individueel en in het comfort van jullie eigen thuisomgeving.

zwangerschapsbegeleiding

Je kan ervoor kiezen om gedeeltelijk of geheel begeleidt en opgevolgd te worden door de vroedvrouw. Tijdens de consultaties voert de vroedvrouw bepaalde observaties en onderzoeken uit. Alles wordt bijgehouden in jouw persoonlijke zwangerschapsdossier. Op gepaste wijze worden bepaalde bevindingen gecommuniceerd met jouw gynaecoloog of huisarts.

De noodzakelijke echografieën op 12, 20 en 32 weken worden uitgevoerd door jouw gynaecoloog.

Naast de medische opvolging wordt er ook ruimschoots aandacht gegeven aan het bespreken van de gezondheid in de zwangerschap en kunnen jullie steeds bij de vroedvrouw terecht met al jullie vragen. Ook stellen we samen jullie geboorteplan op, waarin jij en je partner aangeven welke wensen rond arbeid, bevalling en geboorte jullie hebben.

begeleiding na bevalling

In Vlaanderen blijf je na een bevalling zo’n 3 á 4 dagen op de materniteit, maar dit kan ook korter. Sommige koppels kiezen voor een poliklinische bevalling: een bevalling in het ziekenhuis met terugkeer naar huis na één dag opname.

Ongeacht de verblijfsduur in het ziekenhuis wordt het aangeraden om na thuiskomst verder opgevolgd te worden en begeleiding te genieten van een vroedvrouw aan huis. De vroedvrouw komt binnen de 24 uur na thuiskomst bij jullie langs en voert de nodige observaties en onderzoeken uit bij mama en baby. Zij schenkt ook ruime aandacht aan het begeleiden van de borstvoeding. .

Buiten onze begeleidingsmomenten aan huis kunnen jullie met vragen of bezorgdheden steeds telefonisch of via videofeed terecht bij de vroedvrouw. En dat tot het einde van het eerste levensjaar van jullie kind.

Ontwerp & realisatie door