De levensbloem is de blauwdruk
van al het nieuwe leven ...

De levensbloem biedt zwangerschapsbegeleiding, voorbereiding op arbeid en bevalling, opvolging van de pasbevallen moeder én zorg voor de pasgeborene. En dat allemaal én steeds in de geborgenheid van jouw eigen thuis.

Vroedvrouw

“Waar dan ook ter wereld, ongeacht religie of afkomst, zwangere vrouwen en moeders hebben één universele wens: hun kind ter wereld brengen en opvoeden in veiligheid, gezondheid en geborgenheid. Het is mijn doel hen hierbij te helpen.”

Dominique Luypaers

Dominique is de vroedvrouw achter ‘de levensbloem en heeft méér dan dertien jaar ervaring in alle aspecten van moeder-én kindzorg.
Na enkele jaren gewerkt te hebben op een materniteit in België trok ze de wijde wereld in om moeders en pasgeboren babies uit diverse culturen te begeleiden en medische zorg te bieden.
Dominique werkte als vrijwilligster voor een internationale NGO in Cambodja waar ze lokale vroedvrouwen en verpleegkundigen ondersteuning bood om de zorg voor zwangere vrouwen en babies te verbeteren.

“Waar dan ook ter wereld, ongeacht religie of afkomst, zwangere vrouwen en moeders hebben één universele wens: hun kind ter wereld brengen en opvoeden in veiligheid, gezondheid en geborgenheid. Het is mijn doel hen hierbij te helpen.”

Dominique Luypaers

Met Artsen Zonder Grenzen zette zij haar missie verder om in conflictgebieden humanitaire noodhulp te verlenen aan de meest kwetsbare groepen van de bevolking – vrouwen, kinderen en jonge gezinnen. Zij werkte in lokale ziekenhuizen, gezondheidsposten in afgelegen dorpen, vluchtelingenkampen en tot tweemaal toe op een reddingsschip tenmidden van de Middellandse Zee.
Na vele opdrachten als humanitair hulpverlener, besloot Dominique terug te keren naar haar thuisland en zich hier verder in te zetten als zelfstandige vroedvrouw, met een onverminderde passie voor moeder én kindzorg.

Ontwerp & realisatie door